Hoạt động chuyên môn

TIẾN TRÌNH CỦA MỘT TIẾT HỌC VNEN

TIẾN TRÌNH CỦA MỘT TIẾT HỌC VNEN  Khởi động (3 – 5 phút) – Tổ chức cho HS chơi trò chơi, hát, thi, làm bài tập … do trưởng ban Văn nghệ điều hành. …
5dfd8748564ab114e85b

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 4,5

Nội dung sinh hoạt: Một số kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học hướng tới chương trình Giáo dục phổ thông mới. Mục đích: – Trao đổi, chia sẻ về…
e3be8d245c26bb78e237

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1,2,3

Nội dung sinh hoạt: Một số kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh  Mục đích: Trao đổi chia sẻ khó khăn, vướng mắc của khối 1,2,3. – Chia sẻ cách làm…