Tin tức

5dfd8748564ab114e85b

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 4,5

Nội dung sinh hoạt: Một số kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học hướng tới chương trình Giáo dục phổ thông mới. Mục đích: – Trao đổi, chia sẻ về…
e3be8d245c26bb78e237

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1,2,3

Nội dung sinh hoạt: Một số kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh  Mục đích: Trao đổi chia sẻ khó khăn, vướng mắc của khối 1,2,3. – Chia sẻ cách làm…