Danh sách khen thưởng học sinh năm học 2016 – 2017

Tháng Năm 30, 2017 3:24 chiều

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

STT HỌ VÀ TÊN KHEN THƯỞNG LỚP
1 TRẦN PHÁT HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
2 HOÀNG HỒNG HÀ HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
3 HOÀNG THẢO TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
4 NGUYỄN HOÀNG LÂM HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
5 NGUYỄN KIM MINH THƯ HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
6 TRƯƠNG THÀNH VĂN HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
7 DƯƠNG THỊ HOA HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
8 TRẦN ĐÌNH TÙNG HỌC SINH XUẤT SẮC 1A
9 PHẠM VĂN BẰNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
10 PHẠM LONG NHẬT HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
11 PHẠM ĐỨC PHÚC HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
12 PHẠM QUỐC TRỌNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
13 TRẦN THU UYÊN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
14 LƯƠNG VŨ BẢO YẾN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
15 NGUYỄN NAM BẮC HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 1A
16 PHẠM PHƯƠNG ANH HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
17 TRẦN ANH DŨNG HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
18 HOÀNG TRẦN BẢO KIM HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
19 PHẠM THANH NGA HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
20 ĐÀM MINH THƯ HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
21 PHẠM VŨ ANH TÚ HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
22 PHÙNG THỊ THÙY LINH HỌC SINH XUẤT SẮC 1B
23 ĐÀM VIỆT ANH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 1B
24 ĐINH GIA KHÁNH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 1B
25 PHÙNG NGỌC LÂM HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 1B
26 LÊ THỊ HỒNG NGÁT HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 1B
27 ĐÀM MẠNH THẮNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 1B
28 ĐÀM THỊ DUNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 1B
29 NGUYỄN BÁ THÀNH CÔNG HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
30 TRẦN ÁNH DƯƠNG HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
31 PHẠM KIM HÙNG HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
32 VŨ NGỌC LINH HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
33 LƯƠNG HOÀNG ANH THƯ HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
34 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
35 TRẦN THỊ HÀ UYÊN HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
36 HOÀNG HẢI YẾN HỌC SINH XUẤT SẮC 2A
37 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 2A
38 ĐINH CHIẾN THẮNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 2A
39 LƯƠNG ĐỨC DUY HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 2A
40 NGUYỄN VIỆT HÙNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 2A
41 ĐÀM THỊ HƯƠNG LAN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 2A
42 NGUYỄN MINH CƯỜNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 2A
43 TRẦN KHÁNH HUYỀN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 2A
44 BÙI THU HUYỀN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 2A
45 LÊ VŨ QUỲNH TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
46 NGUYỄN ĐỨC QUANG HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
47 PHẠM THU TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
48 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
49 HOÀNG QUỐC VIỆT HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
50 NGUYỄN TRUNG KIÊN HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
51 HOÀNG MINH TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
52 DƯƠNG PHƯƠNG ANH HỌC SINH XUẤT SẮC 2B
53 HOÀNG THỊ HƯƠNG LAN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 2B
54 HOÀNG KHÁNH DUY HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 2B
55 ĐÀM MINH KHÁNH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 2B
56 TRẦN TUẤN DUY HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 2B
57 HOÀNG CHÂU BẢO NGỌC HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 2B
58 ĐẶNG TRƯỜNG AN HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
59 HOÀNG THỊ VÂN ANH HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
60 VŨ THANH THIÊN HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
61 VŨ HOÀNG MINH HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
62 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
63 TRƯƠNG VIẾT TƯỜNG HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
64 NGUYỄN THU TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
65 ĐẶNG BÁ NHẬT HỌC SINH XUẤT SẮC 3A
66 HOÀNG KHÁNH CHI HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 3A
67 HOÀNG THỊ NGỌC HUÊ HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 3A
68 PHẠM THỊ ÚT HƯƠNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 3A
69 DƯƠNG ĐỨC THUẬN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 3A
70 PHẠM HẢI ĐĂNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 3A
71 TRẦN QUỲNH TRANG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 3A
72 PHẠM THỊ THẢO VY HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
73 BÙI ANH THƯ HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
74 DƯƠNG NGỌC ANH HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
75 PHẠM VŨ MINH HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
76 DƯƠNG NHẬT TÂN HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
77 NGUYỄN MINH QUÂN HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
78 TRẦN PHƯƠNG THẢO HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
79 PHẠM THỊ HƯƠNG LAN HỌC SINH XUẤT SẮC 3B
80 TRẦN MAI LAN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN  TIẾNG VIỆT 3B
81 TRẦN THỊ THANH NGÂN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 3B
82 DƯƠNG THANH TÙNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 3B
83 ĐÀM QUANG DOANH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN 3B
84 PHẠM THỊ BẢO CHÂM HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
85 HOÀNG THÁI DƯƠNG HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
86 NGUYỄN QUỐC DŨNG HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
87 VŨ THÀNH DANH HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
88 HOÀNG CHÂU LINH HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
89 NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
90 HOÀNG PHƯƠNG LOAN HỌC SINH XUẤT SẮC 4A
91 PHẠM THỊ LAN ANH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 4A
92 BÙI DUY KHÁNH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 4A
93 TRỊNH KHÁNH LINH HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 4A
94 BÙI HUY QUÂN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 4A
95 PHẠM HOÀNG ANH VŨ HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 4A
96 HOÀNG KIM HUẾ HỌC SINH XUẤT SẮC 4B
97 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH HỌC SINH XUẤT SẮC 4B
98 PHẠM VŨ THANH PHƯƠNG HỌC SINH XUẤT SẮC 4B
99 PHẠM HOÀNG AN HỌC SINH XUẤT SẮC 4B
100 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH HỌC SINH XUẤT SẮC 4B
101 ĐẶNG THỊ THÙY DUNG HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
102 TRẦN ĐÌNH ĐỨC HÙNG HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
103 ĐÀM TUẤN KHANH HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
104 ĐỖ NHẬT MINH HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
105 TRẦN THANH THỦY HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
106 NGUYỄN ĐỨC HIẾU HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
107 ĐÀM HIẾU NGÂN HỌC SINH XUẤT SẮC 5A
108 VŨ THỊ TRÀ MY HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5A
109 HOÀNG THỊ HỒNG NGA HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5A
110 TRẦN KIỀU KHÁNH NHI HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5A
111 TRẦN ĐỨC TOÀN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5A
112 LƯƠNG THỊ HẢI YẾN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5A
113 NGUYỄN HUYỀN TRANG HỌC SINH XUẤT SẮC 5B
114 HOÀNG THỊ BẢO MINH HỌC SINH XUẤT SẮC 5B
115 ĐÀM NGỌC TÂN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5B
116 TRẦN HOÀNG YẾN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5B
117 ĐÀM HỒNG NGÂN HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5B
118 HOÀNG THỊ THU TRANG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5B
119 HOÀNG TRỌNG TRUNG HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5B
120 DƯƠNG ĐỨC HẢI HỌC SINH TIẾN BỘ MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT 5B