Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021

Tháng Bảy 7, 2020 12:46 sáng
PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

XÃ LIÊN BẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

           Liên Bảo, ngày 07 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020

Kính gửi: Phụ huynh học sinh của trẻ sinh năm 2014 trên địa bàn xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Căn cứ quyết định số 685/QĐ-UBND của UBND huyện Vụ Bản về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

Căn cứ theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo Vụ Bản và kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021,trường Tiểu học Lương Thế Vinh xã Liên Bảo trân trọng thông báo tới phụ huynh lịch tuyển sinh học sinh lớp 1, năm học 2020-2021của trường như sau:

  1. Phương thức tuyển sinh

Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Lương Thế Vinh xã Liên Bảo  tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển tất cả học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Bảo.

  1. Đối tượng tuyển sinh

– Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014)

  1. Hồ sơ tuyển sinh

– Đơn xin học (theo mẫu);

– 02 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, kèm theo Giấy khai sinh bản chính để đối chiếu;

  1. Thời gian tuyển sinh

Phát hành hồ sơ và tổ chức tuyển sinh lớp 1 từ 7giờ ngày 12 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2020.

(Thời gian tuyển sinh kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật)

  1. Địa bàn tuyển sinh

Địa bàn tuyển sinh: tất cả học sinh hiện đang cư trú và có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

  1. Địa điểmtuyển sinh: Tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xã Liên Bảo

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021. Nhà trường xin trân trọng thông báo tới toàn thể các bậc cha mẹ học sinh được biết. Nếu có gì chưa rõ đề nghị các bậc cha mẹ học sinh đến trường gặp trực tiếp cán bộ tuyển sinh để biết thêm thông tin chi tiết./.

                                                                                                            T/M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                   NGUYỄN THỊ TUYẾT